Πιστοποιητικο Ενεργειακης Αποδοσης

 Η έκδοση του ΠΕΑ (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) πραγματοποιείται προκειμένου να γίνει η ενεργειακή κατάταξη των κτιρίων, η οποία από 01/01/2016 είναι υποχρεωτική για όλα τα κτίρια (πλην ορισμένων κατηγοριών) ώστε να είναι δυνατή η πώληση ή η ενοικίαση τους.

Πιο συγκεκριμένα, η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική για κάθε:

  • Νέα μίσθωση τμήματος κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα) ή επαγγελματική στέγη ανεξαρτήτως εμβαδού
  • Αγορά – πώληση ενιαίου κτιρίου ή τμήματος κτιρίου (διαμέρισμα) ανεξαρτήτως εμβαδού

Εάν για το ακίνητο που εκμισθώνετε έχετε υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), αυτό πρέπει να συμπληρώνεται στα σχετικά πεδία των ηλεκτρονικών δηλώσεων μίσθωσης που υποβάλλονται μετά την 09/11/2015 βάσει του άρθρου 58, παρ. 3, Ν. 4342/2015.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την έκδοση του πιστοποιητικού μέσα σε 24 ώρες από τη στιγμή της αυτοψίας του χώρου και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που ακολουθούν:

  • Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου.
  • Κάτοψη ακινήτου.
  • Αριθμός Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) εφόσον έχει δηλωθεί.
  • Οικοδομική άδεια ακινήτου (για κτίρια μετά του 83’).
  • Φύλλο συντήρησης λέβητα.
  • Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ (εκκαθαριστικός).

Σε κάθε περίπτωση το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει τη συλλογή των παραπάνω δικαιολογητικών (άδεια, σχέδια ακινήτου) από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.

Έχετε απορίες;

Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας εκπρόσωπός μας θα σας κατατοπίσει.