ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Όλα δείχνουν ότι τα προγράμματα σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας γνωστά και ως προγράμματα «Εξοικονομώ» ήρθαν για να μείνουν. Τα τελευταία χρόνια, λόγω της ανάγκης που υπάρχει για εξοικονόμηση ενέργειας είναι γεγονός ότι με το που κλείνει ένα πρόγραμμα ξεκινάει κάποιο νέο με διάφορες τροποποιήσεις κάθε φορά αλλά πάντα με κοινό στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

Σκοπός λοιπόν των εν λόγω προγραμμάτων είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών/πολυκατοικιών ή επαγγελματικών χώρων μέσω επιδότησης συγκεκριμένων εργασιών/επεμβάσεων.

Προϋπόθεση συμμετοχής σε πρόγραμμα Εξοικονομώ είναι το ακίνητο να είναι απαλλαγμένο από αυθαιρεσίες. Άρα, το πρώτο βήμα πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα είναι να γίνει επιτόπιος έλεγχος και αν διαπιστωθεί η ύπαρξη αυθαιρεσιών τότε αυτές να ρυθμιστούν. Στη συνέχεια ενεργειακός επιθεωρητής θα αποφανθεί για την ενεργειακή κλάση του ακινήτου και θα υποδείξει τις εργασίες που πρέπει να γίνουν. Σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου καταλήγουμε στις εργασίες που θα δηλωθούν για την αίτηση στο πρόγραμμα.

Οφέλη:

  1. Εξοικονόμηση ενέργειας.
  2. Μείωση εξόδων.
  3. Αύξηση αξίας ακινήτου.
  4. Μικρότερο κόστος ενεργειακής αναβάθμισης, βάσει ποσοστού επιχορήγησης.
  5. Δραστική βελτίωση της ποιότητας ζωής των ενοίκων.
  6. Προστασία του περιβάλλοντος – Μείωση εκπομπών αερίων.

Για την ένταξή σας στο πρόγραμμα θα χρειαστεί να μας προσκομίσετε δικαιολογητικά – αποδεικτικά που αφορούν το ακίνητό σας και το οικογενειακό σας εισόδημα.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος – συμμετοχής στο πρόγραμμα ή για περαιτέρω πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με στο e-mail: info@planstract.gr

Έχετε απορίες;

Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας εκπρόσωπος μας θα σας κατατοπίσει.