Φωτοβολταϊκα – Net Metering

Tα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον κόσμο. Πρόκειται για συστήματα που αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια μετατρέποντας την σε ηλεκτρική και στην Ελλάδα ανάλογα με τον τρόπο χρήσης τους διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

  • Συστήματα αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering): Η παραγόμενη ενέργεια που διοχετεύεται στο δίκτυο από τους αυτοπαραγωγούς συμψηφίζεται με την καταναλισκόμενη.
  • Αυτόνομα συστήματα: Η παραγόμενη ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρίες και καταναλώνεται επιτόπου για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του ιδιοκτήτη.

Το γραφείο μας προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών με σκοπό να καλύψει τις επιθυμίες και ανάγκες των πελατών της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία μας στον τομέα της ενέργειας μας δίνει τη δυνατότητα να προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις που περιλαμβάνουν τα εξής:

Μελέτη-Σχεδιασμός φωτοβολταϊκού σταθμού:  Επισκεπτόμαστε το χώρο εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού σταθμού και αντλούμε με ιδιαίτερη προσοχή στοιχεία για τη σύνταξη μιας άρτιας μελέτης. Ακολουθεί η σύνταξη φακέλου και η προώθησή του στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του φωτοβολταϊκού συστήματος. 

Χρηματοδότηση: Σε συνεργασία με τραπεζικούς ομίλους διαμορφώνουμε προνομιακά πακέτα χρηματοδότησης, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε πελάτη.   

Εγκατάσταση: Υλοποιώντας την εγκριθείσα μελέτη εγκαθιστούμε επώνυμα προϊόντα ευρωπαϊκών προδιαγραφών με τις αντίστοιχες πολυετείς εγγυήσεις τους. Κατασκευάζουμε το έργο με ιδιαίτερη προσοχή και σεβασμό στην ιδιοκτησία του πελάτη ενώ η εγκατάσταση γίνεται με γνώμονα την τεχνική αρτιότητα και αισθητική. Παράλληλα η άριστη και διαρκής εκπαίδευση του τεχνικού μας προσωπικού εγγυάται τη μέγιστη απόδοση του φωτοβολταϊκού σταθμού.

Συντήρηση: Παρέχουμε τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης της απόδοσης των φωτοβολταϊκών σταθμών που εγκαθιστούμε, μέσω ετησίων συμβολαίων συντήρησης. Επιπλέον το τεχνικό τμήμα (service) που διαθέτουμε καλύπτει άμεσα και με τον καλύτερο τρόπο οποιαδήποτε ανάγκη των πελατών μας. 

Έχετε απορίες;

Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας εκπρόσωπος μας θα σας κατατοπίσει.