Συχνές Ερωτήσεις

Είναι η μελέτη με την οποία βεβαιώνει ο αρμόδιος μηχανικός ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση ενός ακινήτου είναι ασφαλής και άρτια.

Η ισχύς Πιστοποιητικού εξαρτάται από τη χρήση της εγκατάστασης και βάσει εκτίμησης του ηλεκτρολόγου μηχανικού. Ενδεικτικά για οικιακές παροχές ισχύς 10 έτη, για επαγγελματικές 5 έτη και για τις υπαίθριες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 1 έτος.

Α) Πριν την αρχική ηλεκτροδότηση κάθε ακινήτου που χτίστηκε με οικοδομική άδεια ή χωρίς αλλά έχει υπαχθεί σε ρύθμιση βάσει νόμου σχετικού με τα αυθαίρετα.

Β) Αν έχει λήξει ο χρόνος της ισχύος του.

Αν έχει λήξει η ισχύς του τότε θα σας ζητηθεί σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Σε περίπτωση αλλαγής ονόματος της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Σε περίπτωση επανασύνδεσης της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Σε περίπτωση αλλαγής παρόχου του ηλεκτρικού ρεύματος ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Απαιτούνται τα εξής:

Α) Το ονοματεπώνυμο του Ιδιοκτήτη του ακινήτου και το ονοματεπώνυμο του χρήστη του ακινήτου (ενοικιαστή, φιλοξενούμενου)/εφόσον υπάρχει.

Β) Η ακριβής διεύθυνση του ακινήτου.

Γ) Ο αριθμός παροχής ρεύματος της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Δ) Έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης για την αρτιότητα αυτής, την αξιοπιστία και την ασφαλή λειτουργία του συστήματος.

Ε) Οικοδομική Άδεια ή στέλεχος ρύθμισης με το Νόμο των αυθαιρέτων (εάν πρόκειται για αρχική ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης).

Α) Τηλεφωνικά στο 11500 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών της ΔΕΔΔΗΕ), δίνοντας τον αριθμό παροχής του ρεύματος και την διεύθυνση του ακινήτου.

Β) Μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής της ΔΕΔΔΗΕ: 

             https://apps.deddie.gr/LicensedElectricianCertification/main.html, δίνοντας τον αριθμό παροχής του ρεύματος.

Το Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου κατατίθεται πρωτότυπο στα αρμόδια γραφεία της ΔΕΔΔΗΕ.

Είναι ένα πιστοποιητικό που κατατάσσει το κτήριο ή την κτηριακή μονάδα σε κάποια από τις ενεργειακές κλάσεις που ορίζονται από τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ) και υλοποιείται από πιστοποιημένο μηχανικό.

Απαιτείται στις εξής περιπτώσεις:

Α) Για την ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτηρίου (Διαμέρισμα, Κατάστημα).

Β) Για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου ή τμήματος κτηρίου (Διαμέρισμα, Κατάστημα).

Γ) Με την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου

Δ) Για την ένταξη κτηρίων κατοικίας στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον.

Τα ακίνητα που έχουν χρήση παραθεριστικής κατοικίας ΔΕΝ εξαιρούνται από την υποχρεωτική έκδοση ΠΕΑ.

Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική μόνο για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για τις ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων.

Η υποχρέωση έκδοσης Π.Ε.Α. ισχύει από τις 9/1/2012 και η εξαίρεση των ακινήτων κάτω των 50 τ.μ. έχει πάψει να ισχύει από την 1/1/2016.

Προσοχή: Αν τη στιγμή που έγινε συμβόλαιο μίσθωσης απαιτούνταν η έκδοση ΠΕΑ αλλά δεν εκδόθηκε ούτε υποβλήθηκε στο taxis, τότε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπος με μεγάλα πρόστιμα που βάσει νόμου μπορεί να φτάσουν και τις 10.000€.

Α) Όλα τα ακίνητα (κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι).

Β) Δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για κτίρια με χρήσεις:

 • Βιομηχανίας,
 • βιοτεχνίας,
 • αγροτικής χρήσης (πλην κατοικιών),
 • εργαστηρίου,
 • αποθήκης,
 • στάθμευσης αυτοκινήτων,
 • πρατήρια υγρών καυσίμων.

Η υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ ισχύει από τις 9/1/2012 και η εξαίρεση των ακινήτων κάτω των 50 τ.μ. έχει πάψει να ισχύει από την 1/1/2016.

Προσοχή: Αν τη στιγμή που έγινε συμβόλαιο μίσθωσης απαιτούνταν η έκδοση ΠΕΑ αλλά δεν εκδόθηκε ούτε υποβλήθηκε στο taxis τότε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπος με μεγάλα πρόστιμα που βάσει νόμου μπορεί να φτάσουν και τις 10.000€.

Απαιτούνται τα εξής:

 

 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο αγοραπωλησίας, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς, δωρεά, κ.λπ.).
 • Σχέδιο κάτοψης ορόφου του ακινήτου.
 • Αριθμός κτηματολογίου.
 • Νομιμοποιητικά στοιχεία (π.χ. νομιμοποίηση αυθαιρέτου, τακτοποίηση Ημιυπαίθριου, κ.λπ.).
 • Πρόσφατος εκκαθαριστικός λογαριασμός ΔΕΗ ή άλλου παρόχου.

Φύλλο συντήρησης λέβητα (πετρελαίου ή φυσικού αερίου).

Η ισχύς του ΠΕΑ είναι 10 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής του και κατά τη διάρκεια της ισχύος του δεν χρειάζεται να εκδίδεται καινούργιο κάθε φορά που αλλάζει ο ενοικιαστής, ανανεώνεται η μίσθωση (στις περιπτώσεις που απαιτείται), ή πωλείται το ακίνητο.

Υποβάλλετε αίτηση σε οποιοδήποτε Γραφείο ΔΕΔΔΗΕ της περιοχής σας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι η παροχή του ρεύματος να είναι στο όνομα του αιτούντος.

Δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Λογαριασμός ΔΕΗ.

Παράβολο 43€.

Υποβάλλετε αίτηση σε οποιοδήποτε Γραφείο ΔΕΔΔΗΕ της περιοχής σας. 

Απαραίτητη
προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης 
 είναι η παροχή του ρεύματος να είναι στο όνομα του αιτούντος.

Δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Λογαριασμός ΔΕΗ.

Είναι ένας αυτοματισμός που τοποθετείται στον ηλεκτρολογικό πίνακα και ενεργοποιείται σε περίπτωση βραχυκυκλώματος. Είναι ο μηχανισμός που «ρίχνει» το ρεύμα, προστατεύοντας έτσι από ηλεκτροπληξίες, φθορά συσκευών, κ.λπ.

Η τοποθέτησή του επιβάλλεται βάσει Νόμου. Χωρίς την τοποθέτηση και σύνδεση ρελέ στον ηλεκτρολογικό πίνακα δεν μπορεί να εκδοθεί ΥΔΕ (Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου).

Υπάρχουν αυτοματισμοί με τους οποίους μπορεί κανείς να προστατεύσει τις ηλεκτρικές του συσκευές. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εγκατάστασή του βέλτιστου αυτοματισμού ανάλογα με την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ακινήτου σας.

Οι προϋποθέσεις ένταξης ενός ακινήτου στο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’ οίκον είναι οι κάτωθι:

Α) Το ακίνητο πρέπει να αποτελεί ΚΥΡΙΑ κατοικία για τον ιδιοκτήτη ή τον ενοικιαστή που κάνει χρήση αυτού.

Β) Το ακίνητο υφίσταται νόμιμα και δεν έχει αυθαιρεσίες.

Γ) Το ακίνητο έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Δ) Ο ιδιοκτήτης-ωφελούμενος δεν έχει οφειλές προς την εφορία.

Ε) Ο ιδιοκτήτης-ωφελούμενος έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση για μία (1) ΚΥΡΙΑ κατοικία.

ΣΤ) Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 25% έως 60% και εξαρτάται από το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα. Αυξάνεται δε κατά 5% ανά εξαρτώμενο τέκνο. Για εισοδήματα άνω των 35.000€ ατομικό και άνω των 45.000€ οικογενειακό δεν δίδεται επιχορήγηση αλλά χορηγείται δάνειο στο 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και επιδότηση επιτοκίου.

Το πρόγραμμα επιδοτεί τις παρακάτω παρεμβάσεις:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων.
 • Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής.
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.
 • Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Έχετε απορίες;

Επικοινωνήστε μαζί μας