Βεβαιωσεις Μηχανικου (Ν. 4495/17)

Όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων γίνονται πλέον υποχρεωτικά με την επισύναψη βεβαίωσης μηχανικού, με την οποία δηλώνεται ότι στο ακίνητο δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες καθ’ υπέρβαση της κάλυψης, της δόμησης και του ύψους ούτε αυθαίρετες χρήσεις του χώρου.

Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία και ευθύνη την έκδοση της παραπάνω βεβαίωσης σε λίγες ώρες μετά την αυτοψία του ακινήτου και αφού θα έχουμε στη διάθεσή μας απλά αντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:

  • Τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου
  • Οικοδομική άδεια του ακινήτου
  • Εγκεκριμένα (πολεοδομικά) αρχιτεκτονικά σχέδια του ακινήτου
  • Νομιμοποιητικά έγγραφα τακτοποιήσεων ή ρυθμίσεων

Σε κάθε περίπτωση το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει τη συλλογή των παραπάνω δικαιολογητικών (άδεια, σχέδια ακινήτου) από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.

Οι βεβαιώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΤΕΕ λαμβάνοντας έναν μοναδικό αριθμό που αφορά το ακίνητο και στη συνέχεια προσαρτώνται στα συμβόλαια. Έχουν ισχύ δύο (2) μηνών από την ημέρα της αυτοψίας του ακινήτου.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας στο 210 9513513 είτε ηλεκτρονικά στο mail μας για να λύσουμε οποιαδήποτε απορία σας.

Με την ταυτόχρονη έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού και Βεβαίωσης Μηχανικού επωφελείστε έκπτωσης 10%.

Έχετε απορίες;

Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας εκπρόσωπός μας θα σας κατατοπίσει.