Ποιος δεν θα ήθελε ν’ αποκτήσει το δικό του σπίτι, το «σπίτι των ονείρων του»; Αν ανήκετε στους τυχερούς που έχουν την οικονομική δυνατότητα να προβούν σε αγορά ακινήτου, τότε εκτός από «τυχεροί» πρέπει να είστε και ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Δεδομένου ότι το σπίτι αυτό θα αποτελέσει τον προσωπικό σας χώρο για πολλά χρόνια, αν όχι για το υπόλοιπο της ζωή σας, η απόφαση αγοράς είναι δύσκολη. Αν, λοιπόν, αναρωτιέστε «Τι πρέπει να προσέξω, όταν πρόκειται να αγοράσω μια κατοικία»,

οφείλετε να λάβετε υπ’ όψιν σας τα ακόλουθα.

 

  1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Αρχικά, κάντε μια έρευνα αγοράς, ώστε να βεβαιωθείτε ότι η κατοικία που προτίθεστε ν’ αγοράσετε, ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας. Αυτά που θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά είναι τα ακόλουθα:

  • Το είδος της κατοικίας (μονοκατοικία, διαμέρισμα, μεζονέτα, κλπ)
  • Η περιοχή στην οποία βρίσκεται (κέντρο ή προάστιο)
  • Παράγοντες που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής, όπως η προσβασιμότητα σε μέσα μαζικής μεταφοράς, η μετάβαση στον τόπο εργασίας σας, η γειτνίαση με καταστήματα/ σχολεία, οι χώροι στάθμευσης, η παλαιότητα της κατασκευής αλλά και οι αντικειμενικές αξίες και οι συντελεστές δόμησης της περιοχής.
  • Σε περίπτωση εξασφάλισης χρηματοδότησης μέσω στεγαστικού δανείου, κάντε μία έρευνα σε διάφορα πιστωτικά ιδρύματα, προτού αποφασίσετε. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στο ύψος και το είδος του δανείου, στα κριτήρια αποπληρωμής του και στο επιτόκιο (σταθερό ή κυμαινόμενο).
  • Οι περισσότερες πωλήσεις ακινήτων (80%) γίνονται με τη μεσολάβηση μεσιτικών γραφείων. Ελέγξτε, αν ο μεσίτης είναι νόμιμος επαγγελματίας που διαθέτει έγκυρη επαγγελματική άδεια και δεν απαιτεί προκαταβολή αμοιβής.

 

  1. ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Στο ερώτημα «Τι πρέπει να προσέξω, όταν πρόκειται να αγοράσω μια κατοικία» η απάντηση είναι τη νομική κατάσταση του ακινήτου.  Απαραίτητη είναι η συνδρομή δικηγόρου, προκειμένου αυτός να διενεργήσει νομικό έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου που σας ενδιαφέρει.

Λόγω έλλειψης πλήρους κτηματογράφησης, τόσο η απόδειξη της  ιδιοκτησίας όσο και των σαφών ορίων της, επιβάλλει έλεγχο από τον δικηγόρο, ο οποίος θα πρέπει να μεταβεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο και να εξετάσει τα απαραίτητα έγγραφα. Μεταξύ άλλων εξετάζονται οι τίτλοι του πωλητή, αν σε αυτούς υπάρχει κάποια αίρεση ή δουλεία, το εργολαβικό συμβόλαιο, οι όροι του συμβολαίου «Σύστασης Οριζόντιας ιδιοκτησίας και Κανονισμού Πολυκατοικίας» και οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών, καθώς και οι συμφωνηθείσες χρήσεις των οριζοντίων ιδιοκτησιών.

Ο παραπάνω «έλεγχος τίτλων» είναι σημαντικό να διενεργηθεί τόσο στην αρχή της διαδικασίας, προτού δοθεί προκαταβολή και δεσμευτεί ο πελάτης έναντι του πωλητή, όσο και στο τέλος, πριν την υπογραφή των συμβολαίων. Στην πρώτη περίπτωση, ο έλεγχος χρειάζεται να είναι εξονυχιστικός και να διενεργηθεί σε βάθος τουλάχιστον 20 ετών ή και περισσοτέρων, ενώ στη δεύτερη πιο συνοπτικός με στόχο τον εντοπισμό τυχόν δόλιων μεταγραφών.

Μετά την υπογραφή των συμβολαίων, ο δικηγόρος οφείλει να ενημερώσει τον αγοραστή πως πρέπει να γίνει όσο το δυνατό γρηγορότερα η μεταγραφή, δεδομένου ότι η κυριότητα του ακινήτου ανήκει σε αυτόν που έκανε πρώτος τη μεταγραφή και όχι την αγορά.

  1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Κατά τη διαδικασία ελέγχου των τίτλων του ακινήτου, μείζονος σημασίας κρίνεται η διενέργεια ελέγχου του  σπιτιού από πολιτικό  μηχανικό. Είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος προκειμένου να πιστοποιηθεί η καλή κατασκευή του κτιρίου αλλά και η συμμόρφωσή του με τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, όπως αυτός ίσχυε κατά την ανέγερσή του. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου Θα διαπιστωθούν τυχόν στατικά ή δομικά προβλήματα που υπάρχουν, υπερβάσεις στην άδεια της οικοδομής και ενδεχόμενες αυθαίρετες κατασκευές. Επιπλέον, ο πολιτικός μηχανικός θα  ελέγξει αν έχουν γίνει αυθαιρεσίες στους κοινόχρηστους χώρους και θα υποδείξει τις απαραίτητες επισκευές που πρέπει να γίνουν.

Σε περίπτωση που η κατασκευή του ακινήτου δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι πολύ σημαντικό ο πολιτικός μηχανικός ν’ αναλάβει την επίβλεψη της προόδου των εργασιών, ενώ απαραίτητη είναι και η δική σας ενημέρωση όσον αφορά τις λεπτομέρειες κατασκευής του σπιτιού, μέσω του ελέγχου της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.