Από τις αρχές του 2019 έχουν τεθεί σε λειτουργία νέα πληροφοριακά συστήματα τόσο για την έκδοση οικοδομικών αδειών, όσο και για την καταγγελία και τον έλεγχο αυθαιρέτων. Με αυτό τον τρόπο το ακανθώδες ζήτημα της αυθαίρετης ιδιοκτησίας παίρνει μια άλλη τροπή, όπου διευκολύνονται πάγια προβλήματα –πολλές φορές υποκινούμενα από την μακρόχρονη γραφειοκρατία- και είναι πιο ταχεία και λειτουργική η διακίνηση της πληροφορίας. Οι τεχνικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρετούνται από το portal.tee.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας. Είναι σημαντικό να έχει γίνει μια προσεκτική ανάγνωση του εγχειριδίου χρήσης, και να έχετε συμβουλευτεί έναν εξειδικευμένο μηχανικό ώστε να πραγματοποιηθούν με πλήρη επιμέλεια οι αιτήσεις.

Καταρχάς, καθοριστικός παράγοντας για την τακτοποίηση του αυθαιρέτου σας είναι ο τύπος στον οποίο αυτό ανήκει. Σύμφωνα με τον Ν. 4495/17, υπάρχουν πέντε κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών ή/και χρήσεων:

  1. Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις οι οποίες είχαν ολοκληρωθεί πριν από τις 9/6/1975 εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση με την καταβολή παραβόλου ποσού 250 ευρώ και χωρίς την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου.
  2. Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις οι οποίες είχαν ολοκληρωθεί πριν από τις 31/12/1982 εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση με την καταβολή παραβόλου και την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου.
  3. Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις. Εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση, με την καταβολή παραβόλου ποσού 250 ευρώ και χωρίς την καταβολή ειδικού προστίμου
  4. Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μετά την 1/1/1983 τακτοποιούνται και εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση (σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις), με την καταβολή αντίστοιχου παραβόλου και την καταβολή ειδικού προστίμου
  5. Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, που δεν ανήκουν στις Κατηγορίες 1-4, τακτοποιούνται για 30 έτη με την καταβολή αντίστοιχου παραβόλου και την καταβολή ειδικού προστίμου.
  6. Επιπλέον, οι μηχανικοί είναι υποχρεωμένοι να έχουν ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών έως τις 3 Νοεμβρίου 2019 για τις περιπτώσεις αυθαιρέτων που έχουν υπαχθεί στον προηγούμενο νόμο (Ν. 4178/2013) και οι οποίες δεν μεταφέρονται στον νέο νόμο (Ν. 4495/2017).Αμφότερες οι περιπτώσεις εξυπηρετούνται από την ηλεκτρονική υποβολή τακτοποίησης. Να σημειωθεί βέβαια, πως επειδή οι διαδικασίες πια κινούνται ηλεκτρονικά, είναι σημαντικό να τηρηθεί η ισχύουσα προς ώρας προθεσμία των 9 Νοεμβρίου 2019 γιατί αν κλείσει το πληροφοριακό σύστημα, κινδυνεύετε με προσαύξηση του προστίμου σας ή ακόμα και με κατεδάφιση της αυθαίρετης ιδιοκτησίας σας.

 

Επισκεφτείτε το www.planstract.gr  (Μάρω Χατζηγεωργιάδου & Συνεργάτες) όπου μπορείτε να ανατρέξετε στις πρακτικές πληροφορίες για τη διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτων όπως τις φάσεις της διαδικασίας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να διατυπώσετε εξειδικευμένα ερωτήματα στους συμβούλους μηχανικούς.