Αυτή είναι μια ερώτηση που τα τελευταία χρόνια απασχολεί χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Ο θεσμός της ενεργειακής επιθεώρησης των κτιρίων και η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού (ΠΕΑ) εισήλθε στην ελληνική πραγματικότητα το 2011 και με νομοθετικές τροποποιήσεις/ρυθμίσεις ισχύει μέχρι σήμερα, συνοδεύοντας κάθε ακίνητο. Με το ενεργειακό πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κατατάσσεται το εκάστοτε κτίριο ή η εκάστοτε κτιριακή μονάδα σε μία συγκεκριμένη ενεργειακή κλάση. Αυτή η κατάταξη δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στο μελλοντικό αγοραστή ή μισθωτή όσον αφορά την ετήσια κατανάλωση ενέργειας  του ακινήτου.

Με την απόκτηση του ενεργειακού πιστοποιητικού, ο αριθμός πρωτοκόλλου του αναγράφεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή, «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Σε περίπτωση μη έκδοσης του εν λόγω πιστοποιητικού, επιβάλλεται πρόστιμο που κυμαίνεται από 1000 έως και 10.000€ αναλόγως τα τετραγωνικά του ακινήτου, τη χρήση του, το βαθμό υπαιτιότητας του υπόχρεου και άλλους παράγοντες.  Ας δούμε, όμως, αναλυτικά πότε είναι υποχρεωτικό το ενεργειακό πιστοποιητικό στα ακίνητα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις.

  1. Σε περίπτωση μίσθωσης ή πώλησης κτισμάτων με συνολική ωφέλιμη έκταση μικρότερη των 50τ.μ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4122/2015, από 1.1.2016.
  2. Σε περίπτωση μεταβίβασης ή πώλησης κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων συνολικού εμβαδού άνω των 50τ.μ., ως απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να υπογραφούν τα οριστικά συμβόλαια. Εξαιρούνται οι αποθήκες και οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων.
  3. Σε περίπτωση μίσθωσης κτιρίων ή κτισμάτων κτιρίων που έχουν αποκλειστική χρήση κατοικία και επαγγελματική στέγη και αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες. Αυτό αφορά νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι ανανεώσεις των ίδιων υφιστάμενων συμβάσεων. Αφορά και επαγγελματικούς χώρους, όπως γραφεία, ιατρεία, εστιατόρια, καταστήματα, με εξαίρεση φούρνους, αποθήκες, θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, καθαριστήρια, συνεργεία αυτοκινήτων κλπ.
  4. Σε περιπτώσεις καταχώρισης στον Τύπο ή στο διαδίκτυο κτιρίου ή κτιριακής μονάδας προς πώληση ή μίσθωση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4122/2015, καθώς είναι απαραίτητη η καταγραφή της ενεργειακής κατηγορίας στην οποία ανήκει το ακίνητο (δείκτης ενεργειακής απόδοσης), όπως αυτή πιστοποιείται από το ενεργειακό πιστοποιητικό απόδοσης.
  5. Μετά το πέρας της κατασκευής ενός νέου κτιρίου ή μιας νέας κτιριακής μονάδας.
  6. Με την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης σε ένα κτίριο ή μία κτιριακή μονάδα.
  7. Σε κτίρια των οποίων η συνολική επιφάνεια ξεπερνά τα 250τ.μ, τα οποία είναι συχνά επισκέψιμα από το κοινό και ανήκουν στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.
  8. Σε κτίρια που είναι ημιτελή, η ενεργειακή επιθεώρηση πραγματοποιείται για το τμήμα του κτιρίου που έχει αποπερατωθεί. Με την ολοκλήρωση των εργασιών το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης εκδίδεται για το σύνολο του κτιρίου.

Σε περίπτωση που ενταχθείτε στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον».